referenties

Klantervaringen

Lezersonderzoek.com zette onderzoeken op voor onder meer:

 • • Rijkswaterstaat
 • • Diabetes Fonds
 • • Rabobank
 • • ProRail
 • • NPHF
 • • Managementboek.nl
 • • SenterNovem
 • • Stichting Doe Een Wens
 • • Sportvisserij Nederland
 • • AXA
 • • NVWA
 • • Adviescentrum Waterbodems
 • • Transmuraal Netwerk Hollands-Midden
 • • IIAV
 • • Hay Group
 • • Telematica Instituut
 • • MN
 • • Diverse ministeries, o.a. van LNV en VWS
 • • Diverse communicatiebureaus

 

Managementboek Magazine:
‘Elke paar jaar je blad herijken’

Managementboek Magazine verschijnt elf keer per jaar in een oplage van ruim 50.000 exemplaren. Philip van Coevorden is uitgever van het maandblad en ook van het luxe kwartaalblad Slow Management: ‘We sturen Managementboek Magazine naar vaste klanten, en wilden weten hoe die het waarderen.’ Lees meer

Waarom Lezersonderzoek.com? ‘Een marketingbureau waarmee we vaker werken, had een vragenlijst opgesteld voor een lezersonderzoek. Ik vond echter dat de vragen scherper en gerichter konden. Vandaar dat ik Miranda van Ark van Lezersonderzoek.com heb gevraagd om ernaar te kijken. Ze kwam tot veel gerichtere vragen. En als je betere vragen stelt, krijg je betere antwoorden. Onze lezers waren best tevreden, maar ze stonden ook open voor veranderingen.’

Hoe verliep de samenwerking? ‘De samenwerking met Lezersonderzoek.com verliep prima: soepel en snel. Miranda is consciëntieus. Ze is serieus met haar vak bezig en heeft kennis van zaken. Wij zijn een club van “what you see is what you get” en zo is Miranda ook. Dat past bij ons. We hebben daarom na de verdieping van de vragenlijst voor de abonnees van Slow Management gevraagd om een lezersonderzoek uit te voeren voor ons tweede blad, Managementboek Magazine.

Wat leverde het lezersonderzoek op? ‘Lezersonderzoek helpt je om na te gaan of je op de juiste koers zit. Het is belangrijk om elke paar jaar te herijken. We zagen dat er bij de lezer ruimte was voor verandering en konden vervolgens toetsen of we met onze ideeën in de juiste richting zaten. Het lezersonderzoek gaf steun aan onze ideeën.’

Het Diabetes Fonds:
‘We hebben de redactieformule uiteindelijk flink aangepast’

Het Diabetes Fonds stuurt trouwe donateurs drie keer per jaar zijn eigen blad Dialoog toe. Het blad verschijnt in een oplage van 40.000. Maar wat vonden donateurs eigenlijk van het blad? En kon het blad voortaan ook digitaal verstuurd worden? Lees meer

Amely Poelma, coördinator van Dialoog en werkzaam op de afdeling marketing en communicatie van het Diabetes Fonds, vertelt: ‘We wilden weten hoe lezers het blad ervaren, en ook wat er beter kon. De eerste stap was om een bureau te vinden dat het lezersonderzoek kon uitvoeren. We benaderden een paar bij ons bekende partijen en Lezersonderzoek.com. De samenwerking met Miranda van Ark van Lezersonderzoek.com verliep vanaf het eerste begin prettig; ze had veel ervaring, was daadkrachtig en kon ons goed adviseren. We hadden er meteen een goed gevoel bij.
Het bleek dat veel lezers de vijftig al waren gepasseerd. Het lag daarom niet voor de hand om over te gaan op een digitaal magazine. Lezers wilden graag meer persoonlijke verhalen lezen. En er bleek belangstelling te zijn voor themanummers, zoals “jongeren en diabetes” of “voeding en diabetes”. Op basis van de uitkomsten hebben we de redactieformule inmiddels flink aangepast.

Met het lezersonderzoek in de hand zijn we ook opnieuw gaan kijken wat we met het blad willen. We vonden een nieuwe uitgever en besloten gezamenlijk om de oplage bijna te verdubbelen en nummers te verspreiden bij ziekenhuizen en huisartsen. Ik vind het belangrijk om elke paar jaar na te gaan of je nog op het juiste spoor zit met je blad. De uitkomsten bevestigden dat het blad gewaardeerd wordt. Want dat is waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen is: de lezer.’

Hét Visblad: ,
‘We willen onze keuzes kunnen onderbouwen’

Hét Visblad is een maandelijkse uitgave van Sportvisserij Nederland. Twee keer per jaar gaat het blad in een oplage van een half miljoen naar alle VISpashouders. De andere tien maanden ontvangen de bijna 100.000 abonnees het blad. Hoe waarderen deze doelgroepen het blad en zijn er verschillen zichtbaar? Lees meer

Waarom lezersonderzoek.com? Hoofdredacteur Joran Bal: ‘Een collega had voor zijn blad een lezersonderzoek laten uitvoeren en was enthousiast over Lezersonderzoek.com. Het rapport dat ik onder ogen kreeg, zag er gedegen uit. Op beurzen en in hengelsportwinkels spreek ik regelmatig lezers, maar we waren benieuwd wat een grote groep lezers van het blad vindt. Bovendien hadden we nog nooit een lezersonderzoek gehouden. We wilden de uitkomsten gebruiken om onze keuzes bij een op stapel staande restyling te onderbouwen.’

Wat waren de opvallendste uitkomsten? ‘Over het algemeen zijn onze vaste abonnees meer ervaren vissers dan VISpashouders. Het is grappig dat beide groepen aangaven meer behoefte te hebben aan praktische tips en basistechnieken. Ook was de respons onder beide groepen, tot ons genoegen, hoog. Lezers bleken erg betrokken te zijn: bij de antwoorden op de open vragen zaten vaak hele opstellen.’

Wat gaan jullie doen met de uitkomsten? ‘Die vormen mede de basis voor de aankomende restyling. Daarbij gaat niet alleen de vormgeving op de schop, we kijken ook hoe we de praktische zaken beter een plek kunnen geven in het blad. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het toevoegen van een verklarend woordenlijstje of een illustratie. Dit om de informatie inzichtelijker en toegankelijker te maken.’

Hoe is de samenwerking met Lezersonderzoek.com bevallen? ‘Die is heel goed bevallen. Zeker aan het traject voorafgaand aan het onderzoek is veel aandacht besteed. En uiteindelijk ontvingen we het rapport zelfs iets eerder dan gepland. Daarbij was het onderzoek ook nog eens aantrekkelijk geprijsd.’

NVWA:
‘Met de uitkomsten hebben we een verdiepingsslag gemaakt’

De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voorafgaand aan de fusie kwam vast het blad WEI uit, een bindmiddel voor de nieuwe organisatie. Maar werkte dat ook? Lees meer

Waarom een lezersonderzoek? Eindredacteur Sylvia Nahapiet: ‘Het blad WEI werd in het leven geroepen om de drie organisaties nog voor de fusie te binden. Een klein jaar later stond de voortgang van het blad ter discussie en wilden we weten of het blad dat doel ook bereikte. We vroegen de ruim 2500 medewerkers om deel te nemen aan het onderzoek en ruim 900 mensen deden ook mee. Twee derde bleek het blad goed te lezen. Dus ja, het blad bleek een effectief bindmiddel.’

Wat leverde het lezersonderzoek op? ‘De vormgeving werd goed gewaardeerd maar inhoudelijk konden we nog wel bijschaven. Het blad werd voor en door medewerkers gemaakt, maar men wilde ook nieuws over de fusie lezen en interviews met (top)managers. En meer reportages vanaf de werkvloer. Met de uitkomsten van het onderzoek hebben we een verdiepingsslag gemaakt.’

Waarom Lezersonderzoek.com? ‘Lezersonderzoek.com paste het beste bij onze wensen. Ons budget stond ter discussie en met de uitkomsten van het lezersonderzoek konden we bewijzen dat het blad haar functie vervulde. We hadden een harde deadline, en die is ook gehaald. Daarbij hadden we behoefte aan inhoudelijk advies. Het budget ging namelijk wel omlaag. Lezersonderzoek.com adviseerde ons om in een lagere frequentie uit te komen, met minder pagina’s, maar ook hoe we de overgebleven pagina’s effectiever in konden vullen. Het was heel fijn om pro-actief advies te krijgen.’

ProRail : ‘Efficiënte werkwijze en complete terugkoppeling’

Marie-José Tops, eindredacteur Proloog (personeelsblad ProRail) “Voor ons personeelsblad lieten we al eens eerder een lezersonderzoek uitvoeren. Bij Lezersonderzoek.com vond ik het opvallend hoe snel en efficiënt er werd gewerkt. Men maakt de dingen niet moeilijker dan ze zijn, maar zorgt wel voor een compleet en verzorgd traject. Lees meer

Door die aanpak kostte het onderzoek ons geen onnodige inspanningen en tijd. Die scherpe aanpak is misschien wel een van de redenen dat we zo´n hoge respons op het onderzoek kregen. De terugkoppeling was goed en compleet. Ik ben gewoon hartstikke tevreden over de samenwerking.”

Doe Een Wens Stichting Nederland : ‘Lezersonderzoek zorgde voor kostenbesparing’

“Het enthousiasme en de openheid tijdens ons kennismakingsgesprek, zorgde ervoor dat we Lezeronderzoek.com vroegen om een lezersonderzoek uit te voeren naar onze Wenskrant,” vertelt Maciel Toorenvliet, communicatie coördinator bij Doe Een Wens Stichting Nederland. En de eerste indruk bleek juist: “De uitvoering van het onderzoek verliep soepel; er werd snel geschakeld en efficiënt en zorgvuldig gewerkt. Ook werden we tijdens het traject goed op de hoogte gehouden.”Lees meer

“Het onderzoek leverde voor ons uitkomsten op waar we daadwerkelijk wat mee konden. Zo nemen we diverse wensen van de lezers voor de inhoud van het blad mee bij de invulling van komende nummers. En het lezersonderzoek zorgt uiteindelijk ook voor een kostenbesparing. Zo blijkt uit de reacties dat een deel van de lezers de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen. Voor ons betekent dat een kostenbesparing. En dat zorgt er weer voor dat we ons geld aan díe zaken kunnen besteden waar het ons om gaat: het in vervulling laten gaan van de wensen van ernstig zieke kinderen.

Tijdschrift Lover(IIAV) : ‘Heldere aanpak en goed beeld van de lezer’

Manu Bühring, coördinator Tijdschrift LOVER “Het was voor ons de eerste keer dat we een lezersonderzoek uitvoerden. Het was dan ook prettig dat Lezersonderzoek.com ons goed begeleidde. Vanuit een beknopte briefing wisten ze een heldere en toegesneden offerte te maken, die duidelijk beschreef hoe ze te werk zouden gaan en wat speerpunten konden zijn in het onderzoek. Lees meer

Door de gestructureerde aanpak bleef het traject voor ons steeds begrijpelijk. Daarbij dacht Lezersonderzoek.com tijdens het hele traject mee en toonde zich betrokken. We hadden de nodige wensen en eisen en dat wist men goed in evenwicht te brengen in een vragenlijst, zodat we de lezer niet zouden overvragen. De terugkoppeling leverde ons een goed beeld op van onze lezer en zijn wensen en niet te vergeten diverse suggesties waar we zeker wat mee gaan doen!”

Transmuraal Netwerk Midden-Holland : ‘Prettige samenwerking en bruikbare resultaten’

Carla van Zuylen, Transmuraal Netwerk Midden-Holland: “Lezersonderzoek.com voerde voor ons een onderzoek uit naar een blad dat zich richt op samenwerking in de zorg. Lezersonderzoek.com toonde zich een betrokken partner, die op de juiste momenten goed meedacht. Zo kwamen we samen tot een vragenlijst, die zorgde voor antwoorden waar we wat aan hadden. Lees meer

Hoewel de lezers over veel onderdelen tevreden waren, leverde het lezersonderzoek concrete aanbevelingen op waarmee we werkelijk aan de slag kunnen om ons magazine en de communicatie met onze doelgroep verder te verbeteren. Dat alles weergegeven in een helder en bruikbaar rapport. Kortom: een prettige samenwerking die leidt tot bruikbare resultaten.”

Meer informatie!

Benieuwd wat uw lezer vindt? En hoe u uw uitgave kunt versterken? We geven u graag meer informatie! Laat een berichtje of vraag achter. U ontvangt binnen 24 uur een reactie!

Ik wil meer weten
Voordelen van lezersonderzoek.com
Algemene Voorwaarden